Doorbeleggen met uw pensioen

16-06-2017
Tags: Mr. , Schoenmakers , NWK , pensioen , doorbeleggen

Heeft u pensioen opgebouwd in de privé sfeer of in de werkgeverssfeer middels een beschikbare premieregeling of kapitaalregeling? Dan heeft u op de beoogde pensioendatum kapitaal ter beschikking voor aankoop van een lijfrente- of pensioenuitkering. Door de huidige lage rente zal uw pensioenuitkering relatief laag zijn.

U kunt nu ook een andere keuze maken: pensioen op basis van ‘doorbeleggen’. U leest in dit artikel welke keuzes u kunt maken en wat de mogelijke gevolgen zijn.

Binnenkort met pensioen?
Houd rekening met de rentestand
De hoogte van uw pensioen is sterk afhankelijk van de tarieven van de verzekeraars op het moment dat u met pensioen gaat. Deze tarieven worden voor een belangrijk deel bepaald door de rentestand van dat moment. Wanneer de rente hoog is, koopt u een relatief hoog pensioen aan. Wanneer de rente laag is, krijgt u een lager pensioen. De rente is al langere tijd laag en is de laatste tijd zelfs zeer laag. Wanneer u binnenkort met pensioen gaat, krijgt u dus een relatief lage pensioenuitkering. Op uw pensioendatum worden eventuele beleggingen verkocht. Vervolgens wordt het pensioenkapitaal omgezet in een levenslange pensioenuitkering of in een tijdelijke lijfrente bij een verzekeraar/bank. Dit kan bij uw eigen pensioenverzekeraar, maar u kunt ook overstappen naar een andere verzekeraar. Bijvoorbeeld omdat die een gunstiger tarief hanteert.

Wat is doorbeleggen?
De gevolgen van de lage rentestand zijn een maatschappelijk probleem. De politiek heeft zich dit aangetrokken. Er is dan ook een wet van kracht geworden die een alternatief biedt: doorbeleggen. Met doorbeleggen laat u uw pensioenvermogen ook tijdens uw pensioen nog steeds renderen. Om dat rendement te kunnen maken wordt uw pensioenvermogen belegd. Doorbeleggen na de pensioeningang is in Nederland nieuw, maar gebeurt bijvoorbeeld in Engeland al langer. Het eerste jaar is de pensioenuitkering hoger dan bij een gelijkblijvende uitering. Maar rendement maken op beleggingen kan niet zonder risico’s te nemen. Beleggingsresultaten kunnen mee- of tegenvallen. Hierdoor zal uw pensioenuitkering jaarlijks stijgen of dalen.

Welke mogelijkheden heeft u?
Momenteel zijn er een beperkt aantal aanbieders die pensioen/lijfrente uitkeringen op basis van doorbeleggen aanbieden. In de loop van 2017 gaan vrijwel alle grote pensioenverzekeraars doorbeleggen invoeren. Ook wanneer uw pensioenverzekeraar deze mogelijkheid zelf (nog) niet aanbiedt, kunt u gebruik maken van doorbeleggen. Uw verzekeraar is namelijk verplicht mee te werken aan de overdracht van uw pensioenkapitaal naar een andere pensioenverzekeraar. De pensioenregelingen op basis van doorbeleggen zijn niet gelijk aan elkaar. De verschillen kunnen heel belangrijk voor u zijn. Het is een lastige keuze voor u. U wilt zekerheid over uw pensioen. Heeft u interesse, laat u dan goed adviseren door een pensioenadviseur.


 To Schoenmakers is cliëntadviseur toekomstvoorzieningen


  Dit artikel is verschenen in Mr. 6 2017