Loopt uw lijfrentevoorziening af? Uw opties.

16-04-2017
Tags: Mr. , lijfrente , uitstellen , Blommendaal , nwk

Heeft u een lijfrentevoorziening afgesloten voor het aanvullen van uw pensioeninkomen? Dan heeft u de eindleeftijd van deze verzekering hoogstwaarschijnlijk op 60 of 65 jaar gezet. Maar de AOW-leeftijd schuift steeds verder op en veel mensen besluiten langer door te werken. 

Op het moment dat uw lijfrentevoorziening de einddatum bereikt, staat u voor een belangrijke keuze. Heeft u het lijfrentekapitaal nu nodig of stelt u de uitkering nog even uit? 

Lijfrente Uitkeren
Indien u ervoor kiest het lijfrentekapitaal te laten uitkeren, wilt u natuurlijk een zo gunstig mogelijke uitkering. U hoeft de uitkering niet aan te kopen bij de verzekeraar of bank waar de lijfrentevoorziening afloopt. U kunt verschillende aanbieders met elkaar vergelijken om zo de meest gunstigste uitkering te ontvangen. Het kapitaal dat bij een verzekeraar is opgebouwd mag u dus overdragen naar een bank en andersom. U kunt ook verschillende voorzieningen samenvoegen tot één lijfrentevoorziening. 

Kiest u voor een lijfrente bij een bank of een verzekeraar?
Een bancaire lijfrente geeft vanwege de kosten meestal een hogere uitkering dan een verzekerde lijfrente. Bij een bancaire lijfrente gaan de resterende uitkeringen bij overlijden over op de erfgenamen. Bij een verzekeraar dient u hiervoor een aanvullende verzekering af te sluiten. Bij een verzekeraar kunt u een levenslange uitkering aankopen. Bij een bancaire lijfrente kunt u alleen voor een bepaalde looptijd kiezen. 

Zekerheid over de uitkeringen
Nadat de lijfrente-uitkeringen zijn gestart staan deze de gehele looptijd vast. Het is tegenwoordig ook mogelijk om een lijfrente-uitkering op basis van beleggingen aan te kopen. De hoogte van de uitkeringen zijn dan gedurende de looptijd niet zeker. Er zijn hiervoor op dit moment echter weinig aanbieders.

Lijfrente uitstellen
Op het moment dat uw lijfrentevoorziening afloopt hoeft u deze nog niet te laten uitkeren. Ook bij het uitstellen van de lijfrentevoorziening kunt u het kapitaal onderbrengen bij een andere verzekeraar of bank. Vanwege de lage rente kan het voordelig zijn om een aantal jaren uit te stellen zodat u wellicht van een hogere rente profiteert. U mag uitstellen tot maximaal 5 jaar na de AOW-leeftijd. Indien u uitstelt tot na de AOW-leeftijd kunt u belastingvoordeel halen. De belastingtarieven over de eerste twee belastingschijven zijn voor mensen die AOW ontvangen immers lager dan voor anderen. 

Voor het opbouwen en laten uitkeren van een lijfrente gelden fiscale regels waar u aan moet voldoen. Deze regels hebben onder andere betrekking op de looptijd en hoogte van de lijfrentes. Daarnaast zijn er nog verzekeringen die vallen onder het oude belastingregime. Met deze verzekeringen heeft u meer mogelijkheden en flexibiliteit. Het is daarom belangrijk om u goed te laten adviseren over de mogelijkheden die u heeft met uw lijfrentevoorzieningen. 


  Marjolein Blommendaal is cliëntadviseur inkomensvoorzieningen

 

  Dit artikel is verschenen in Mr. 03 2017