Sponsor Cordaid

 
PROJECT 2016:             Ondersteuning vluchtelingen in LibanonIn Libanon verblijven meer dan een miljoen Syrische vluchtelingen. Omdat zij geen officiële baan in Libanon mogen hebben, zijn de meeste mensen volledig afhankelijk van externe hulp. Cordaid ondersteunt lokale hulporganisaties die zich o.a. inzetten voor onderdak, levensonderhoud en gezondheidszorg.  Ook de lokale bevolking, die veel hinder ondervindt van de vluchtelingencrisis, profiteert hiervan.


PROJECT 2015:             Sociaal microkrediet in Bolivia

 Sartawi, de lokale partner van Cordaid, heeft in 2015 veel ondernemers kunnen helpen  met een microkrediet, onder wie Eloya Quelca. Met haar lening van € 620,00 kon zij een  fornuis en ingrediënten kopen om streekproducten te maken. De zaken gaan zo goed,  dat  zij met een nieuwe lening van € 1.000,00 haar bedrijf verder gaat uitbreiden.

PROJECT 2014:             Drinkwaterproject Ethiopië

 In  2014 zijn er 2 waterpompen gerealiseerd. Niet alleen de dorpsbewoners hebben hier  profijt van, maar ook langstrekkende groepen nomaden en mensen van nabijgelegen  dorpen. Ook zijn er voorbereidingen getroffen voor de aanleg van twee waterreservoirs  van 100 m2. Daar zal regenwater in worden opgevangen en bewaard.

PROJECT 2013:             Fietsambulances voor Malawi

 Veel zwangere vrouwen moeten uren lopen om een kraamkliniek te bereiken.
 Daarom is een project opgestart om te zorgen dat er fietsambulances komen,
 waarmee vrouwen naar de kliniek kunnen worden gebracht.
 In 2013 zijn er 7 nieuwe fietsambulances afgeleverd.  

PROJECT 2012:            Oogzorg in Bangladesh

  In Bangladesh worden mensen met een visuele beperking moeilijk geaccepteerd. 
  Met behulp van de locale organisatie RDRS is een project opgezet om oogpatiënten te
  behandelen en te zorgen dat visueel gehandicapte kinderen toch deel kunnen nemen aan
  het reguliere onderwijs. Er zijn door het project enkele tienduizenden patiënten behandeld.
  Ook heel veel kinderen zijn onderzocht en b.v. voorzien van visuele hulpmiddelen. 

PROJECT 2011:          Een kraamkliniek en kinderafdeling in Congo

 In 2010 heeft Cordaid Memisa in Wanyrukula een nieuw ziekenhuis gebouwd. Voor 
 gecompliceerde bevallingen en ernstige kinderziekten waren echter meer faciliteiten
 nodig. Daarom is na de oplevering van het ziekenhuis gestart met de bouw van een
 kraamkliniek en een kinderafdeling. De kraamkliniek is begin 2012 in gebruik genomen.

PROJECT 2010:          Zuid-Afrikaanse kinderen krijgen toegang tot subsidies en onderwijs

 Doelstelling was te zorgen dat alle kinderen worden geregistreerd en gaan beschikken
 over een geboorteakte of een identiteitsbewijs, zodat zij toegang krijgen tot de sociale 
 zekerheid en onderwijs. Deze doelstellingen zijn gerealiseerd, vooral door de inzet van
 de lokale organisatie Makhowe Community Development.