Data Risks Verzekering

Op basis van de wet Meldplicht Datalekken, die op 1 januari 2016 in werking zal treden, kunt u bij een ernstig datalek worden geconfronteerd met een meldplicht, zwel aan het Cbp als de betrokkene. Daarnaast krijgt het Cbp (vanaf 2016 Autoriteit Persoonsgegevens) de mogelijkheid om boetes op te leggen die kan oplopen tot maximaal € 810.000,00. 

Wij zijn van mening dat een actief preventiebeleid van essentieel belang is. Om u hierin te ondersteunen hebben wij een preventie-checklist ontwikkeld die u hier kunt downloaden. 
Op de website veiliginternetten.nl staan ook veel tips voor bedrijven en kunt u uw kantoor zelfs ethisch laten hacken! 

Daarnaast kan een cyber-/datariskverzekering een goede aanvulling zijn op uw verzekeringspakket.
Wij adviseren u de Data Risks-verzekering van Hiscox. Hieronder treft u nadere infomatie aan over deze verzekering. Deze verzekering omvat de volgende zes onderdelen:

1. Systeeminbraak: Deze dekking dekt eigen kosten als gevolg van inbraak op systemen of data

2. Privacy:
Deze dekking dekt gevolgen van gestolen privacygevoelige gegevens.

3. Digitale aansprakelijkheid: Deze dekking dekt voortvloeiende schade als bijvoorbeeld de website of e-mail onbedoeld hetauteursrecht schendt, laster verspreidt of een virus bevat.

4. Hacking: Deze dekking dekt de schade veroorzaakt door hackers.

5. Afpersing: beschermt u tegen de schade van hackers die uw website of data gijzelen. U krijgt bijstand van security-adviesbureau NetDiligence en eventueel betaald losgeld wordt vergoed.

6. Omzet verlies door cyberaanvallen: dekt omzetverlies door bijvoorbeeld een DDos-actie of andere aanval op uw computersystemen wat kan leiden tot verlies van omzet.

Alle onderdelen zijn in één pakket verzekerd. Het is niet mogelijk om de onderdelen los van elkaar te verzekeren.

Verzekerde bedragen, tarieven en eigen risico's 
De premie en het verzekerde bedrag is afhankelijk van de kantooromzet. Hieronder enkele premie-indicaties:

Omzet tot € 1.000.000,--
Jaarpremie €    690,00 bij een verzekerd bedrag van €    250.000,--
Jaarpremie € 1.100,00 bij een verzekerd bedrag van €    500.000,-- 
Jaarpremie € 1.450,00 bij een verzekerd bedrag van € 1.000.000,-- 

Omzet tot € 2.500.000,--
Jaarpremie € 1.800,00 bij een verzekerd bedrag van € 1.000.000,-- 
Jaarpremie € 2.550,00 bij een verzekerd bedrag van € 2.000.000,-- 

Er geldt een overall eigen risico van € 2.000,00 per gebeurtenis of een wachttermijn van 10 uur.
Voor de bestuurlijke boete geldt een eigen risico van € 25.000,00.

Neemt u voor meer informatie of een concreet verzekeringsvoorstel contact met ons op.