Dossier Beleggingsverzekeringen


Algemeen
Sinds 2006 is er veel (negatieve) publiciteit geweest over beleggingsverzekeringen. In de media worden deze polissen stelselmatig aangeduid als “woekerpolissen”, omdat zij niet zouden kunnen renderen door een te hoge kostenstructuur, die bovendien niet transparant is. Dit effect werd nog vergroot door tegenvallende beleggingsresultaten. Het productaanbod van beleggingsverzekeringen is echter zeer gevarieerd geweest en daarom zijn er wel degelijk verschillen tussen de 7 miljoen polissen die zijn afgesloten. Niet iedere beleggingspolis kan als woekerpolis worden gekwalificeerd. De tegenvallende beleggingsresultaten hebben natuurlijk wel invloed gehad op alle beleggingspolissen. Daarom is het voor alle polishouders belangrijk om na te (laten) gaan wat op basis van de actuele gegevens een reële inschatting is van de  mogelijke opbrengst van hun verzekering.?

Hersteladvies
In de praktijk is gebleken dat veel mensen met een beleggingsverzekering hun polis niet laten checken. Dit is zorgelijk, want vaak is deze verzekering bedoeld om vermogen op te bouwen voor de aflossing van een hypotheek of als (aanvullend) pensioen. Het is daarom belangrijk dat wordt nagegaan of het destijds beoogde doelkapitaal wel of niet wordt bereikt. Als dat niet zo is, kan er actie worden ondernomen. Deze check van de polis wordt hersteladvies genoemd en is gratis. Wij gaan graag voor u na wat u op basis van de huidige uitgangspunten van uw beleggingsverzekering kan verwachten.Klik hier om dit advies aan te vragen.
 

Informatievoorziening stakeholders?
Op de site van de AFM kunt u veel informatie vinden over beleggingsverzekeringen.
Ook heeft de toezichthouder een brochure uitgebracht met informatie over het toetsen van de beleggingsverzekering.? 

Alle verzekeraars hebben inmiddels zeer veel informatie op hun sites staan over dit onderwerp. Onderstaand treft u een aantal links naar deze sites aan.

AEGON?
ASR
?
Delta Lloyd?
Nationale-Nederlanden
Reaal/ZwitserLeven
 

Zorg voor periodiek onderhoud?
Het hersteladvies checkt de polis op basis van uw oorspronkelijke doelstelling.
Maar uw omstandigheden en/of wensen kunnen inmiddels gewijzigd zijn. Het is daarom belangrijk
om te zorgen dat er periodiek wordt nagegaan of uw voorziening nog wel aansluit op
 uw actuele
situatie. Ook hiervoor kunt u uiteraard bij ons terecht.

Neem contact op met een van onze medewerkersZij zijn u graag van dienst.