Check beroepsaansprakelijkheidsverzekering

17-11-2017
Tags: Mr. , Schuiteman , NWK , Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Check beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Houdt u regelmatig uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering tegen het licht? In de Verordening op de advocatuur wordt aangegeven waar deze verzekering minimaal aan moet voldoen. In de Verordening staat ook dat er sprake moet zijn van een adequate verzekering. In dit kader is het goed om de verzekering regelmatig tegen het licht te houden en bijvoorbeeld te controleren of de omschrijving van de verzekerden nog klopt en of de hoogte van het verzekerde bedrag nog aansluit bij uw activiteiten.

Volledige en juiste omschrijving verzekerden
In de verzekeringsvoorwaarden van de meeste beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen staat dat de volgende personen zijn meeverzekerd:
- de verzekeringnemer;
- de andere advocaten die aan het kantoor zijn verbonden;
- de ondergeschikten (bijvoorbeeld ondersteunend personeel in dienst van het kantoor).
Een ruime dekking dus. Toch is het verstandig om te controleren of iedereen is meeverzekerd, vooral bij samenwerkingsverbanden en (kosten)maatschappen.

Dekking afhankelijk van structuur van onderneming
Er bestaat géén automatische dekking voor dochterondernemingen en/of ondernemingen waarin een belang is. Om die reden is het belangrijk dat u contact opneemt met uw verzekeringsadviseur als u bijvoorbeeld onder een praktijkvennootschap, holding-naam of één van de andere mogelijke entiteiten uw onderneming drijft. Afhankelijk van de situatie kunnen de namen van die entiteiten op de polis worden aangetekend of kan er een zelfstandige polis worden gesloten. Doel is uiteraard dat u ook voor een dergelijke entiteit dekking heeft op het moment dat een vermeende benadeelde die entiteit aanspreekt voor een schade.

Verzekerd bedrag: afhankelijk van veel factoren
De hoogte van het verzekerde bedrag is een belangrijk aspect. Het verzekerd bedrag moet aansluiten bij de aard van de praktijk. Als advocaat behoort u zelf te beoordelen of het verzekerd bedrag passend is. Factoren die hierbij een rol spelen zijn de rechtsgebieden waarin u adviseert; de aard van de cliënten; de omzet en de financiële belangen van de zaken. Een goede tip is om na te gaan wat vergelijkbare kantoren verzekerd hebben.

Vraag om advies
Besteed in het kader van risicomanagement regelmatig aandacht aan de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Neem contact op met uw verzekeringsadviseur als u twijfelt of iedereen is meeverzekerd onder uw polis of als het idee bestaat dat het verzekerde bedrag niet passend is. Zo voorkomt u problemen bij een aansprakelijkstelling en zorgt u ervoor dat u adequaat verzekerd bent.

 

  Jantine Schuiteman is cliëntadviseur schadeverzekeringen

 

  Dit artikel is verschenen in Mr. 11 2017