MVO


MVO biedt ons waardevolle thema's voor een betere dienstverlening

De medewerkers van Aon zijn niet alleen deskundig op hun vakgebied, maar beschikken ook over veel kennis van de specifieke beroepssituatie van de klanten. Hierdoor kunnen wij adviezen geven op een kwalitatief hoog niveau. Maar wij willen de lat graag hoger leggen. Wij willen eerlijk en transparant zaken doen en een langdurige relatie opbouwen met onze klanten. Ook willen wij dat ons bedrijf zich inzet om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij in het algemeen. Daarom zijn wij in 2012 gestart met het opzetten van een MVO-beleid. Wij hebben onze stakeholders (klanten, medewerkers en leveranciers) gevraagd wat zij belangrijke thema’s voor ons vinden. Deze vormen het uitgangspunt voor onze MVO-doelstellingen, die
zijn ingedeeld op basis van de MVO-kernwaardes People, Planet en Profit.  
 

In onze MVO-beleidsverklaring geven wij aan hoe wij in onze organisatie in algemene zin invulling willen geven aan de MVO-kernthema’s. Wij hebben dit verder uitgewerkt in onze MVO-doelstellingen.??
Wij zijn partner van MVO Nederland.