Onze honorering

 

De  tariefsystemen van Aon:

    • productgerelateerd tarief (provisie)
    • uurtarief
    • abonnement

 
Inleiding
Tot 2002 was het wettelijk verplicht om de kosten van bemiddelaars onderdeel te laten zijn van de premie van de verzekering. De kosten die wij voor u maakten, kregen wij vergoed door de verzekeraar of bank waarbij u een financieel product afsloot. Op dit provisiesysteem is de afgelopen jaren steeds meer kritiek gekomen. Deze kritiek richtte zich met name op de transparantie over de inhoud en hoogte van de beloning en de verbondenheid tussen adviseur en financiële instelling.

Provisieverbod per 1 januari 2013
Met de introductie van de Wet Financieel Toezicht in 2007 is ook op het onderwerp beloning een veranderingsproces van start gegaan. Allereerst zijn er nieuwe beloningsregels geformuleerd voor z.g. complexe producten, zoals hypotheken. Dit heeft er toe geleid dat deze advisering steeds minder op basis van provisie en steeds meer op basis van een uurtarief of vast bedrag plaatsvindt, dat de adviseur rechtstreeks bij de klant in rekening brengt. Per 1 januari 2013 is de regelgeving verder uitgebreid. Dit houdt in dat er een provisieverbod van kracht is geworden, niet alleen voor complexe producten, maar ook voor een aantal andere z.g. impactvolle verzekeringen, zoals arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Overige schadeverzekeringen vallen (vooralsnog) buiten het provisieverbod.

Inhoud directe beloning
Als wij provisie ontvangen, is de premie, vermeld op de nota die wij u sturen, inclusief de honorering die wij ontvangen van de verzekeraar. Bij directe beloning ontvangt u een nota voor de premie exclusief provisie. Daarnaast ontvangt u van ons een separate nota voor onze dienstverlening aan u. Onze werkzaamheden m.b.t. financieel advies en/of bemiddeling bij de totstandkoming van financiële producten worden in rekening gebracht op basis van een uurtarief. De kosten van het beheer/nazorg/schadebehandeling etc. worden verrekend door middel van een abonnementstarief.

Overgangssituatie
De nieuwe regels gelden voor nieuw afgesloten verzekeringen vanaf 1 januari 2013. Er geldt eerbiedigende werking voor de provisieregeling voor bestaande verzekeringen. Voor bestaande klanten verandert er derhalve vooralsnog niets. Maar het is mogelijk dat u toch een voorkeur heeft voor het directe-beloningssysteem en zou willen overstappen. Misschien vanuit de perceptie dat deze vorm van honorering goedkoper is. Dit is echter niet altijd het geval. Het provisiesysteem is nl. gebaseerd op solidariteit, zowel tussen klanten onderling als tussen verzekeringsproducten. Met name jongere klanten of klanten met een verzekeringspakket met een klein premievolume zullen wellicht meer moeten gaan betalen in het systeem van directe beloning. Dit systeem is immers gebaseerd op het principe dat de individuele klant betaalt voor de dienstverlening die hij/zij afneemt.