Rechtsbijstandverzekering

Ook de notarispraktijk wordt in toenemende mate geconfronteerd met juridische conflictsituaties. Denk aan tuchtzaken of arbeidsconflicten. Door een rechtsbijstandverzekering kan de notaris zich in juridische conflictsituaties laten bijstaan door gespecialiseerde juristen en andere deskundigen.

Aanvragen informatie rechtsbijstandsverzekering