Verzekeringen voor advocaten

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Sinds de afschaffing van de wettelijke bodemvoorziening bij arbeidsongeschiktheid is een arbeidsongeschiktheidsverzekering nóg belangrijker geworden.

Lees meer
Auto
Auto

De WA autoverzekering is een verplichte verzekering. U kunt deze uitbreiden met een all-risk dekking of een beperkt casco dekking.

Lees meer
Bedrijfsaansprakelijkheid
Bedrijfsaansprakelijkheid

Met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is de schade verzekerd die ontstaat tijdens de bedrijfsuitoefening aan personen of andermans goederen.

Lees meer
Beroepsaansprakelijkheid
Beroepsaansprakelijkheid

Ook advocaten en notarissen maken fouten. Door de hectiek van alledag kan een termijn zomaar worden overschreden. En cliënten worden almaar claimbewuster.

Lees meer
Brandverzekering (opstal, inventaris)
Brandverzekering (opstal, inventaris)

Het spreekt voor zich dat uw pand en inventaris goed verzekerd moeten worden. Maar ook het heropbouwen van uw administratie via een reconstructieverzekering

Lees meer
Data Risks Verzekering
Data Risks Verzekering

De Data Risks Verzekering biedt dekking voor de gevolgen van inbraak op uw ICT-systemen, zoals verlies van data en diefstal van gegevens.

Lees meer
Collectief ongevallen
Collectief ongevallen

Met een collectieve ongevallenverzekering krijgt een werknemer een uitkering als hij door een ongeval overlijdt, of als hij voor altijd invalide blijft.

Lees meer
Pensioen personeel
Pensioen personeel

Een goede pensioenregeling maakt een werkgever aantrekkelijk op de arbeidsmarkt. Ook jongere werknemers raken steeds meer geïnteresseerd in pensioen.

Lees meer
Wegas
Wegas

Als een werknemer met een motorrijtuig onder werktijd (inclusief woon-werkverkeer) schade oploopt, kan de werkgever hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

Lees meer
WGA-hiaat/WIA-excedent
WGA-hiaat/WIA-excedent

Werknemers kunnen bij arbeidsongeschiktheid met een enorme inkomensterugval te maken krijgen. Als werkgever kunt u voor een inkomensaanvulling zorgen.

Lees meer
Ziekteverzuim/WGA ER
Ziekteverzuim/WGA ER

De werkgever moet bij ziekte van zijn medewerkers de eerste twee jaar het loon doorbetalen. Dit kan flink in de papieren lopen.

Lees meer
Zorgverzekering
Zorgverzekering

Het basispakket van de zorgverzekering is voor iedereen verplicht. U kunt deze naar keuze uitbreiden met een aanvullend pakket.

Lees meer
Auto
Auto

De WA autoverzekering is een verplichte verzekering. U kunt deze uitbreiden met een all-risk dekking of een beperkt casco dekking.

Lees meer
Financiële planning, hypotheek
Financiële planning, hypotheek

Financiële planning of het regelen van uw hypotheek is bij Aon in vertrouwde handen.

Lees meer
Pensioen en nabestaanden voorziening
Pensioen en nabestaanden voorziening

Pensioen is voor zelfstandigen veel minder vanzelfsprekend dan voor mensen in loondienst. Daarom schuiven ondernemers dit onterecht vaak voor zich uit.

Lees meer
WIA-excedent
WIA-excedent

Bij een inkomen hoger dan het maximum WIA-jaarloon kunt u bij arbeidsongeschiktheid met een grote inkomensterugval te maken krijgen.

Lees meer
Zorgverzekering
Zorgverzekering

Het basispakket van de zorgverzekering is voor iedereen verplicht. U kunt deze naar keuze uitbreiden met een aanvullend pakket.

Lees meer