Beloningsbeleid

Aon is de verzekeringsadviseur in Nederland die de belangen van advocaten en notarissen met zorg waarborgt. Dat doet Aon door persoonlijk, met grondige kennis van zaken en het klantbelang altijd voorop, de verzekeringen gewoon goed te regelen. Goede en betrokken medewerkers behouden en aantrekken is daarvoor cruciaal. Het beloningsbeleid van Aon is er daarom op gericht om bovenstaande visie waar te maken. Samen bouwen wij aan duurzame relaties met onze klanten en streven we naar een toekomstbestendige winstgevendheid. Dat betekent concreet dat we medewerkers willen die bij al hun beslissingen steeds het belang van de klant voorop stellen! Om concreet inhoud te geven aan dit beleid hebben we voor al onze medewerkers een heldere functiebeschrijving waarin alle taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd. En waarin de (wettelijke) vereisten op het gebied van kennisniveau en ervaring zijn opgenomen. Voor alle functies is vervolgens op basis van de functieomschrijving en -vereisten het daarbij passende beloningsniveau bepaald. Met al onze medewerkers worden afspraken gemaakt en doelen vastgesteld voor een bepaalde periode. De klantgerichtheid, kwaliteit van de dienstverlening en de professionaliteit en de competenties van onze medewerkers staan hierin centraal. Periodiek wordt beoordeeld in hoeverre aan de vooraf gestelde doelen is voldaan. Deze kwalitatieve beoordeling is bepalend voor de eventuele groei in salaris. Het inkomen van medewerkers bestaat uit de volgende componenten:

  • Salaris
  • Vakantiegeld (8%)
  • Dertiende maand (8,33%)

 

Onze dienstverlening
visie-en-geschiedenis/dienstverlening

Dienstenwijzer
Graag informeren wij u over de manier waarop wij u van dienst zijn. Hiervoor hebben we een dienstenwijzer ontwikkeld, die u kunt inzien via onderstaande link.

downloadcentrum

Algemene leveringsvoorwaarden
Als u een product of dienst via of bij Aon afneemt, dan gelden hiervoor onze algemene leveringsvoorwaarden, die u kunt inzien via onderstaande link.

downloadcentrum