WIA-excedent voor advocaten & notarissen

 

Wanneer is er sprake van WIA Exedent
Indien een werknemer tussen de 35% en 100% arbeidsongeschikt is (vastgesteld door het UWV) en men heeft een salaris dat hoger is dan het maximum jaarloon (€ 50.064,- voor 2012), dan ontvangt men voor het deel boven het maximum jaarloon geen enkele uitkering uit hoofde van de WIA. Men kan daarom kiezen voor een WIA Excedent-dekking van 70% of 80% van het bedrag boven het maximum dagloon tot aan het salaris.

Aanvragen informatie WIA-excedent-verzekering